Bok!
Drago mi je da si tu
...unatoč neobičnom nazivu domene
Što tu ima

Teme

Ovo su top teme koje bi te mogle zanimati

Take My Spot aplikacija

Radiš u firmi i pitaš se zašto je parking koji kolega ima prazan, a ti ne možeš autom na posao?
Mobilna aplikacija omogućava da ti prepusti parkirno mjesto kada ga ne treba. Vlasnik mjesta ga oslobađa a zainteresirani ga rezervira na taj dan.
Pogledaj Take My Spot

Pomoć u projektu

Radiš IoT projekt? Ili home automation? Ili završni rad s Arduino?
Mogu ti pomoći u tom projektu. Nekad savjetom ili idejom. Ili pomoć u spajanju. A posebno u softveru. Imam dosta široko znanje o raznim tehnologijama pa time i osjećaj kada je koju zgodno upotrijebiti.
Ali i hrpu raznih dijelova koji bi mogli poslužiti (vidi ovo desno).

Senzor, Arduino, motor, driver...

Volim svašta isprobati. Često pritom kupim ne jedan nego par komada senzora i slično. Možda baš trebaš neki koji imam. A ja to iskoristim da si kupim neki novi.
arduino.ludegljive.com

Moji projekti

Ovo samo neki tipovi mojih projekata. Ne ulazim u detalje.

...
Home Automation
Hardware i software, samogradnja i gotove stvari.
...
IoT, MQTT, Cloud
Primjena interneta, clouda za prijenos informacija
...
Arduino + tablet
Automatika, nadzor, mobilna aplikacija, žično i bežično
...
Jači mikrokontroleri
WiFi, Bluetooth
RTOS
...
Mobilna app, API, Web
Mobilna aplikacija uz backend
s REST API sučeljem